ثبت تراکنش (خرید)

 

ثبت اطلاعات خرید

مشتری گرامی ثبت و ارسال اطلاعات تراکنش خرید ( رسید مشتری دستگاه پوز و فاکتورخرید ) به سه روش زیر امکانپذیر است : 

- ارسال تصویر یا فایل صورتحساب یک ماهه کارت بانکی شتابی که در سایت تی کارما ثبت نموده اید. ( حداکثر تا بیست و پنجم هر ماه )

- ارسال تصویر رسید تراکنش به صورت مجزا پس از انجام هر خرید.

- ثبت اطلاعات رسید تراکنش از طریق تکمیل فرم زیر .

تاریخ خرید
ارسال تصویر رسید بانکی یا فاکتور خرید
delete حـذف
add_a_photo انتخاب تصوير ...
حداکثر 5 KB
ارسال صورتحساب یک ماهه
delete حـذف
add_a_photo انتخاب تصوير ...
حداکثر 10 KB

shooow